Baliace stroje

Baliace stroje a linky:
Ručné baliace stroje do maloobchodných zariadení
Stroje pre skupinové balenie do PE fólie
Zmrštitelné a sušiace tunele
Automatizované baliace linky