Automastické baliace stroje

Balenie do zmrštitelnej fólie.
Spoločnosť MODPACK s.r.o., vyrába v nadväznosti na tradíciu výroby spoločnosti NEAPACK zariadenia na balenie do teplom zmrštitelnej fólie.

MOD MAN - Manuálny baliaci stroj s ručným zasúvačom
MOD A8 -    Automatický baliaci stroj do 8 cyklov/min
Mod A12 -   Automatický baliaci stroj do 12 cyklov/min

Všetky zariadenia sú vyrábané podľa požiadaviek zákazníka, tak môžeme rozmery stroja prispôsobiť velkosti baleného predmetu a zároveň priestoru vo výrobe.

Okrem štandardných baliacich zariadení, ponúkame manuálne a automatické zariadenia na balenie brikiet.

Servisujeme a dodávame náhradné diely na zariadenia od spoločnosti NEAPACK, ako sú:
NP 2000, NP 30, NP 500